De vinometer (wijnweger) is een handig apparaatje waarmee je het alcohol % kunt meten. Het is een cappilair glazen buisje met schaalverdeling.

De werking berust op het gegeven dat de viscositeit van de wijn verandert met de hoeveelheid opgeloste alcohol.

De meting werkt niet goed wanneer de wijn nog opgeloste suikers bevat. In dit geval kan de wijn verdund worden en wordt de uitslag vermenigvuldigd met de verdunningsfactor, dan zal de meetwaarde de realiteit beter benaderen. 

De meting is hoe dan ook een benadering van het werkelijke percentage opgeloste alcohol. De meting werkt ook niet wanneer de wijn nog koolzuurgas bevat.

Eerst wordt het “bekertje” gevuld met wijn (zie eerste foto). Deze laat je even druppelen zodat het hele cappillair gevuld is. Let erop dat er geen luchtbellen in zitten. Dan zet je een vinger op de smalle kant (op het cappillair), draai je het ding om, met de vinger nog erop. Zet de wijnweger nu neer op de tafel / het werkblad en laat de vinger los. Nu zakt de wijn door het cappillair omlaag. Waar deze stopt kun je het % aflezen. Hier dus ca. 9%.

Scroll naar top