Bij deze meting gebruiken we het principe van titratie. Druivensap en ook wijn zijn chemisch gezien zure stoffen. Zure stoffen reageren met basische stoffen zoals logen. In dit geval blauwloog. Bij een chemische reactie ontstaan een of meer nieuwe stoffen. Bij titratie is dit herkenbaar omdat de kleur van de vloeistof dan verandert:

Een maatcylinder (glazen buisje met schaalverdeling in ml) wordt gevuld met 10 ml sap of most. Dan staat het peil precies op de 0.

Nu voegen we druppelsgewijs blauwloog toe, in kleine stapjes van bv een halve ml. We mengen dit goed en bekijken de kleur goed. Hier is 4 ml toegevoegd. De kleur is iets lichter geworden.

Hier is net 7 ml blauwloog toegevoegd (in totaliteit). De vloeistoffen zijn nog niet gemend wat duidelijk zichtbaar is.

Na toevoegen van 9 ml blauwloog (en mengen) is de kleur opeens omgeslagen van lichtrood naar groen. Dit noemen we het omslagpunt en dit betekent dat het sap of de most 9 gram zuur per liter bevat.

Scroll naar top