overzicht benodigde zaken

Met betrekking tot materialen, onder andere:

 • Gistingsvat en een extra vat (kunststof)
 • Dichtheidsmeter (densimeter) om het suikergehalte te meten
 • Eventueel een refractometer
 • Titratie setje om de hoeveelheid zuur te meten
 • Vinometer om het alcohol % te meten
 • Thermometer (0 – 100 graden Celsius)
 • Weergschaal tot op een gram nauwkeurig, eventueel weeglepel
 • Cilindrisch waterslot voor het gistingsvat
 • Enkele maatbekers, grote houten of kunststof lepel
 • Grote schalen / bakken
 • Glazen gistingsflessem met diverse volumes
 • Rubber kappen voor de gistingsflessen en sifonvormige watersloten
 • Nylon perszak voor druiven
 • Neteldoek
 • Hevelslang
 •  ….

Overige hulpmiddelen, onder andere:

 • Sulfiet
 • Citroenzuur
 • Pecto enzymen / Rohament-P
 • Gistvoedingszout
 • Gist
Scroll naar top